December 16, 2010

Pakatan Rakyat sebagai medan strategik memperkenalkan keindahan Islam

Kepincangan sistem tajaan barat dalam negara kita menyebabkan berlakunya berbagai-bagai gejala yang parah dan mendukacitakan semua pihak. Masyarakat yang mempunyai wawasan dalam kehidupan mereka mula mencari alternatif baru untuk diamalkan dalam negara ini. Setakat ini banyak pihak melihat dasar yang diperjuangkan oleh PAS (Islam) adalah alternatif yang terbaik menggantikan dasar pincang yang sedia ada.

Ucapan yang sering didedahkan dalam ceramah-ceramah umum PAS banyak berkisar di sekitar kesyumulan Islam yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Ucapan ini tidak difahami oleh ramai kalangan umat Islam sendiri, apatah lagi golongan Non-Muslim. Dengan itu medan pakatan rakyat adalah terbaik buat masa ini untuk mendekati sasaran dakwah. Antara fakta-fakta penting yang mampu menarik perhatian Non-Muslim dan boleh diketengahkan ialah:

1- Kesyumulan Islam

Firman Allah S.W.T.:
"Kemudian kamu ini (wahai Bani Israil), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kamu keluar dari kampungnya; kamu pula berbantu-bantuan (dengan orang lain) untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan; padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka; sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan." (Al Baqarah : 85)

2- Keadilan Islam untuk semua

Firman Allah S.W.T.:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat." (An Nisa’ : 58)

"Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku adalah Pesuruh Allah kepada kamu semuanya, (diutus oleh Allah) yang menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan Kalimah-kalimahNya (kitab-kitabNya); dan ikutilah dia, supaya kamu beroleh hidayah pertunjuk." (Al A’raf : 158)

3- Islam untuk semua kaum dan agama

Firman Allah S.W.T.:
"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu)." (Al Hujurat : 13)

4- Islam pemangkin ekonomi

Firman Allah S.W.T.:
"Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan Amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang Muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana." (At Taubah : 60)

No comments:

Post a Comment