November 30, 2010

Samb - Fiqh Dakwah Dalam Al-Quran


Fiqh Dakwah Dalam Al-Quran 2 :
Dakwah Hendaklah Mengemukakan Alternatif

Firman Allah Ta'ala yang bermaksud:
"Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata, : 'Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tetamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal"
(Hud : 78)


Syarah Fiqh Dakwah:

1) Nabi Luth hanya menyalahkan kaumnya dan mengkritik kesalahan mereka tetapi mengemukakan alternatif bagi menyelesaikan masalah mereka dengan menawarkan anak perempuannya.

2) Pendakwah bukan hanya mengkritik tetapi juga mengemukakan penyelesaian dan alternatif.

3) Sesetengah ahli tafsir menyatakan puteri-puteri yang ditawarkan memang anak Nabi Luth. Jika ini benar, maka ia menggambarkan tahap pengorbanan yang tinggi untuk dakwah - kesanggupan untuk menyerahkan anak-anak sendiri dengan syarat ianya sah disisi syara' dan mampu mengubah perangai buruk umatnya.


No comments:

Post a Comment