November 8, 2010

Perkongsian Wida'

Segala kesyukuran dipanjatkan ke hadrat illahi kerana memberikan ruangan masa untuk beribadah kepadaNya, selawat dan salam kepada junjungan mulia Muhammad bin Abdullah yang merupakan Nabi akhir zaman. Tidak dilupakan juga buat para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang senantiasa istiqamah dalam menyusuri perjuangan yang mulia ini.

Merujuk kepada ibrah daripada sirah nabawiyah, sewaktu haji yang terakhir Rasulullah menyeru para sahabatnya di dalam khutbah hajjatul wida' adalah untuk menyampaikan beberapa amanat, maka insyallah ana pun akan menyampaikan beberapa perkara buat semua.

1) Fahamilah apa itu keberkatan
- Bersandarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf : 96, intipati yang kita boleh ambil ialah turunnya keberkatan Allah daripada langit dan bumi bagi 'ahlul qaryah' yang beriman dan bertaqwa dengan ajaran yang diwahyukan olehNya dan disampaikan melalui lidah Rasulullah S.A.W. Oleh itu, kita yang merupakan abnaul harakah mestilah menjaga keberkatan ini kerana itulah kurniaan dan hadiah daripada Allah buat para mujahid di jalanNya. Pelik tapi benar, kadangkala kedengaran masalah2 yang berlaku dalam sesebuah jemaah adalah masalah yang mustahil untuk berlaku. Mungkin inilah akibat daripada mengabaikan permata keberkatan yang diberikan oleh Allah S.W.T. Jika kita lihat sejarah para as-sabiqun al-awwalun begitu menekankan elemen keberkatan ini sehingga lahirnya sebuah kemenangan yang agung dan diingati sehingga ke hari ini.

2) Belajarlah hidup bermasyarakat
- Mengambil ibrah daripada sirah nabawiyah, ketika mana kematian Abdullah bin Ubai yang merupakan bapa kepada kaum munafik di madinah hadir ke pengetahuan Rasulullah S.A.W., lantas Rasulullah S.A.W. bergegas untuk menziarahi jenazah tersebut. Akan tetapi, tindakan tersebut dihalang oleh saidina Umar r.a. kerana tindakan jahat yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubai, maka tidak patut untuk Rasulullah menziarahi jenazahnya dengan tujuan mendoakan keampunannya. Rasulullah S.A.W. tetap bertegas dengan pendiriannya menunjukkan bahawa tiada rasa dengki dan dendam yang disimpan. Namun, turunnya wahyu Allah di dalam surah At-Taubah : 80 mengiyakan tindakan yang dibuat oleh saidina Umar r.a. Maka jelaslah disini, bahawa Rasulullah tetap mengambil berat terhadap masyarakat sekelilingnya walaupun seburuk-buruk perangai manusia seperti Abdullah bin Ubai.

3) Carilah ganjaran akhirat
- Sesungguhnya dunia ini hanya sebuah persinggahan sepertimana yang diingatkan oleh Allah melalui firmanNya di dalam surah As-Syura : 36. Di dalam ayat tersebut, Allah menekankan bahawa sesungguhnya nikmat yang terbaik dan kekal hanyalah disisi Allah S.W.T. Oleh itu, biarlah kita berfikir pendek untuk membuat kebaikan, dan berfikir panjang dalam membuat keburukan @ maksiat kepada Allah S.W.T.

4) Kuasailah ilmu fiqh
- Pada kebiasaannya, kita selalu merujuk ilmu fiqh di dalam Islam hanya bersifatkan perundangan bahkan ilmu ini lebih luas daripada itu. Ilmu fiqh yang dimaksudkan adalah bersifat pemahaman terhadap sesuatu waqi' yang merupakan asas bagi setiap abnaul harakah. Oleh itu, seorang ulama terkemuka, Sheikh Nasirudin Al-Albani mengatakan bahawa setiap ahli2 gerakan Islam perlu menguasai 5 bidang ilmu fiqh iaitu:

a- Fiqh Maqasid
- Fiqh ini merujuk kepada pembahagian Maqasid Syarie iaitu hifzu din, hifzu nafs, hifzu aql, hifzu nasbi, hifzu mal. (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Diantara kelima-lima ini bagaimana susunan keutamaan yang perlu diutamakan.

b- Fiqh Awlawiyat
- Fiqh ini merujuk kepada pembahagian al-dhoruriyat, at-tahsiniyat dan al-hajiyat. Di dalam melaksanakan gerak kerja Islam atau amal Islami perkara ini merupakan perkara asas yang perlu difahami supaya ahli2 gerakan tidak dikotomi dan cuai dalam melaksanakan tugasan yang diberikan supaya kemenangan itu dapat dicapai dengan mudah.

c- Fiqh Sunan
- Fiqh ini pula merujuk kepada ketetapan sunnatullah yang telah diciptakan oleh Allah buat manusia ini. Sepertimana yang kita maklum, adanya Sunnah Syar'iah (Ketetapan daripada Nas2) dan Sunnah Kauniyah (Ketetapan semulajadi @ fitrah) yang perlu diintegrasikan supaya pendekatan dakwah, tarbiyah dan siasah kita ini sesuai dengan waqi masyarakat yang ada.

d- Fiqh Muwazanah
- Fiqh ini pula merujuk kepada pertimbangan memilih maslahah (manfaat) dan mafsadah (mudharat) supaya setiap keputusan yang diambil tidak akan menjadi suatu kesusahan pada masa yang akan datang. Seterusnya, tujuannya adalah agar dengan maklumat terkini ianya dapat memberi kesegaran dan pencerahan baru terhadap maslahah semasa yang dimaksudkan oleh syariat Islam.

e- Fiqh Ikhtilaf
- Fiqh ini pula merujuk kepada ilmu berkaitan dengan kaedah2 dan adab2 perselisihan pandangan. Dalam konteks tradisional ia melibatkan aspek furu' fiqhiyyah. Manakala, dalam konteks gerakan Islam ia melibatkan perbezaan pandangan di segi strategi, taktik, metodologi, pendekatan, uslub, polisi dan seumpamanya.

Akhir kalam, semoga kita bersama-sama dalam perjuangan hinggalah takdir yang menentukan untuk kita berpisah.

Wallahu'alam...

No comments:

Post a Comment