October 7, 2011

Pendidikan Politik

Assalamualaikum wrbth,

Untuk mengurus pendidikan politik ini , perlunya melalui proses dan tahap tertentu. Proses pertama adalah Proses Perencanaan (Planning). Dalam proses ini, saya melihat pendidikan kefahaman tentang Islam dan massa itu sendiri patut digerakkan. Jangan bermimpi perjuangan kita, mahasiswa akan disambut oleh mahasiswa lain kecuali mereka faham dengan idealism kita. Jika golongan jahil(tidak faham) mengikuti kita sekalipun, ia hanya berteraskan lantunan perasaan semata-mata dan suatu hari tentu dibelenggu oleh pelbagai penyakit perjuangan.


Proses kedua adalah Pembentukan Organisasi (Organizing) Dalam fasa ini, pemilihan ketua dan jentera sesuai dengan kemahiran/leperluan organisasi sangat penting. Elakkan memilih mereka yang mempunyai sifat-sifat munafik (hipokrit) kerana mereka inilah akan menjadi liability organisasi kita kelak.

Proses ketiga adalah Proses Pergerakkan (auctioning) iaitu mengguruskan dan memotivasi aktivis bawahan agar melaksanakan persiapan satu-satu aksi sebaik mungkin dan satu-satu aksi tersebut patut dibedah (post moterm) selepas aksi tersebut selesai..

Proses keempat, Proses Mengawasi (controlling). Dalam proses ini, satu-satu aksi disaring sesuai dengan satu-satu suasana dan massa.

Tahap-tahap ini juga dapat di fahami seperti mana yang terdapat dalam kertas kerja oleh Mantan Ketua Pengarah Siasah PMIUM merangkap YDP MPMUM sesi akademik 2001/2002 sebelum ini, Sdr. Muhd Hisommuddin Bakar pernah menulis suatu kertas kerja l Strategi Mobilisasi Massa dan Mobilisasi Masyarakat: Saranan Kepada Gerakan Mahasiswa Nasional. Penulis telah menyusun modus operandi Mobilisasi Massa secara tertib dan berperingkat. Berikut adalah tertib-tertib dan peringkat-peringkat tersebut:-

Fasa Awal 1: Pemilihan Isu, Pembahagian Isu, Penyusunan Perancangan Strategik

1. Menetapkan isu yang hendak dikaji dan diperjuangkan.

2. Membuat kajian mendalam terhadap potensi isu yang hendak dipilih.

3. Membuat penyelidikan asas, review literatur berhubung isu berkenaan.

4. Membuat pembahagian isu iaitu membahagikan kepada isu utama dan isu sampingan;

5. Dan menyusun kerangka pelan tindakan strategik isu yang hendak dibawa.

6. Menubuhkan panel penasihat atau perunding isu. [iaitu (i) Panel Undang-undang; (ii) Panel Penasihat Politik;( iii) Panel Memantau Isu; (iv) Panel Tindakan Khas; (v) Panel teknikal dan kewangan; dll]

7. Penubuhan unit media dan rakaman.

Fasa Awal 2: Memperkenalkan Isu

8. Menulis makalah yang berorientasikan akademik dalam media cetak dan portal laman elektronik (web site).

9. Meminta pandangan ahli akademik dan pihak yang mempunyai maklumat berkaitan isu.

10. Membuat tinjauan/kajian lapangan untuk mendapatkan respon/ pandangan awal masyarakat.

Fasa Pertengahan 1: Menyatakan Pendirian

11. Menulis surat memohon penjelasan kepada pihak berwajib.

12. Mengadakan dialog dengan pihak berwajib untuk memohon/memberikan penjelasan berhubung isu.

13. Mengadakan sidang media menyatakan pendirian mahasiswa.

14. Mengeluar dan mengedarkan kenyataan akhbar kepada media tempatan dan antarabangsa.

15. Menulis rencana khas di dalam majalah dan akhbar.

16. Menulis surat bantahan rasmi.

Fasa Pertengahan 2: Pengembangan Isu.

17. Menganjurkan bengkel, kolokium, simposium, forum dan seminar khas.

18. Melaksanakan siri ceramah/syarahan penerangan dan roadshow

19. Melancarkan kempen.

20. Mengadakan pameran khas

21. Mencetak poster khas dan sepanduk propaganda terhadap isu.

22. Mengedarkan surat pekeliling meminta sokongan dari orang awam, NGO, dan individu berpengaruh.

23. Menubuhkan badan bertindak di kalangan komuniti terlibat untuk menyelesaikan isu

Fasa Akhir 1: Penegasan Tindakan

24. Penyediaan memorandum

25. Merangka model penyelesaian mahasiswa

26. Penyediaan referendum

27. Menyediakan soalan atau pendirian kepada pihak ADUN dan Ahli Parlimen.

28. Melancarkan boikot

29. Mengadakan piket, demontrasi aman, dan mogok

30. Mendapatkan pandangan dan pendirian melalui bidang undang-undang

31. Membuat laporan kepada pihak berkuasa

32. Mengambil tindakan undang-undang

Fasa Akhir 2: Penilaian Akhir

33. Menyediakan kronologi peristiwa.

34. Menghasilkan Dossier (laporan lengkap isu) untuk diedarkan kepada masyarakat awam

35. Laporan lengkap diserahkan kepada pihak yang berkenaan seperti kementerian, agensi dan pihak pentadbiran universiti.

Kesimpulanya Pendidikan politik gerakan mahasiswa adalah bertujuan untuk membentuk keperibadian, menumbuhkan kesedaran, dan memberikan partisipasi politik . Ianya perlu melaui proses dan tindakan yang tersusun dan kemas sehingga segala apa yang ingin diperjuangkan difahami oleh semua sasaran. Dalam masa yang sama Universiti perlu menjadi “kilang” mencetak semula generasi kepimpinan yang bersifat global bagi menghadapi cabaran yang lebih terbuka ,mencabar dan berdaya saing.

Sekadar Pandangan...

SUMBER

No comments:

Post a Comment